Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng Gia Đình Ơn Gọi – Thánh Lu-y Gôn-za-ga

Vì trùng vào ngày Chúa Nhật XII thường niên A, nên sáng sớm hôm nay – 22/6/2020, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cùng tề tựu nơi linh đài Mẹ để cùng với cha chủ tế An-tôn hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Lu-y Gôn-za-ga, bổn mạng của các em trong Gia Đình Ơn Gọi và cũng là ngày kỷ niệm 19 năm thụ phong linh mục của cha quản xứ Gioan.

Mở đầu Thánh lễ, cha An-tôn mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện xin Chúa đồng hành cùng các em trong Gia Đình Ơn Gọi để các em biết quảng đại dâng mình cho Chúa và phục vụ Giáo Hội. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với cha quản xứ Gioan trong dịp mừng 19 năm hồng ân linh mục và cầu xin Chúa, Mẹ Trà Kiệu ban muôn ơn lành hồn xác trên cha Gioan để ngài chu toàn sứ vụ mà Giáo Hội giao phó hầu đem lại những lợi ích thiêng liêng cho nhiều người. Cha An-tôn cũng ngỏ lời chào đến quý khách hành hương đang hiện diện nơi đây và cầu xin Mẹ Trà Kiệu ban muôn ơn lành trên quý khách và chúc mọi người luôn được Bình An.

Trong bài giảng của mình, dẫn từ lời cảm ơn của các tân chức trong Thánh lễ tạ ơn, cha An-tôn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của gia đình, của cha mẹ trong việc hình thành ơn gọi. Từ đó, ngài mời gọi mỗi gia đình, mỗi bậc làm cha, làm mẹ hãy biết quảng đại dâng hiến con cái mình cho Chúa một cách nhưng không, biết định hướng đúng đắn cho con cái trong con đường ơn gọi bằng chính cung cách sống xứng danh Ki-tô hữu của mình. Cha An-tôn tiếp tục nhắc nhớ mỗi người: Ơn gọi không phải muốn là được, nhưng là một hồng ân Chúa ban. Chúa chọn những ai Chúa muốn làm việc cho Ngài. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban cho các em biết bắt chước Thánh Lu-y Gôn-za-ga kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống, trong học tập, trong công việc để luôn tìm thấy ý Chúa. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho các em biết sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa và cầu nguyện cho các gia đình biết ươm mầm ơn gọi và quảng đại cho đi bằng chính cung cách sống của người Ki-tô hữu giữa đời thường.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, lần nữa cha An-tôn mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các em, cho các gia đình trong việc đáp lại lời mời gọi của Chúa, và chính ngài cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các em trong hành trình ơn gọi. Dứt lời, cộng đoàn phụng vụ cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em trong dịp mừng bổn mạng lần này.

Nguyện xin Mẹ Trà Kiệu luôn bảo vệ, hướng dẫn đoàn con cái Mẹ để mỗi gia đình, mỗi thiếu nhi trong giáo xứ luôn biết noi gương Mẹ sẵn sàng đáp lời Xin Vâng khi Chúa mời gọi và từ đó sẵn sàng mang Chúa đến mọi nơi. Amen.

Trà Kiệu, 22/6/2020

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply