Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Cha nguyên phó xứ Antôn Lâm Trọng Thi nhận nhiệm sở mới tại Hà Tân

Như cha quản xứ Gioan đã thông tin trong 02 Thánh lễ Chúa nhật gần đây về việc thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, sáng hôm nay lúc 08h00 ngày 03/12/2018 tại nhà thờ giáo xứ Hà Tân, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ TTTM Trà Kiệu đã hiện diện trong buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm cha tân quản xứ Hà Tân: Antôn Lâm Trọng Thi, nguyên phó xứ Trà Kiệu, do Đức Cha Giuse chủ sự.
Được biết, giáo xứ đã có 02 đoàn tham dự trong buổi lễ hôm nay: (i) một đoàn đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khóm, giáo họ đã hiện diện tại Tòa Giám Mục ngay từ sáng sớm để tháp tùng cha nguyên phó xứ Antôn đi Hà Tân; (ii) một đoàn gồm giáo dân trong giáo xứ, giáo khóm, giáo họ chờ đón đoàn xe quý cha tại giáo xứ Ái Nghĩa để cùng đưa tiễn cha nguyên phó xứ Antôn.
Nghi thức bổ nhiệm diễn ra trong sự ấm nồng của tình người, tình Chúa, điều đó được thể hiện qua sự quan tâm, yêu thương của vị Cha chung giáo phận, của quý cha trong linh mục đoàn, của quý sơ các hội dòng, của quý giáo dân dành cho nhau, dẫu ở đấng bậc khác nhau.
Xin được chia sẻ vài tấm hình để mọi người cùng hiệp thông và cầu nguyện cho cha nguyên phó xứ Antôn luôn được tràn đầy ơn Chúa và Mẹ Trà Kiệu để ngài luôn là linh mục như lòng Chúa mong ước.
Hà Tân, 03/12/2018
Ephrem Huy

Leave a Reply