TTTM Trà Kiệu

Lễ Giỗ Cha Phaolô Mai Văn Tôn 2014

Ngày 04/11, ngày giỗ lần thứ 9 của Cha Phaolô Mai Văn Tôn, ngài là một trong những Linh mục Quản xứ Trà Kiệu lâu năm nhất, 26.12.1989 – 30.6.1999. Thánh Lễ do chính Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận chủ tế, đồng tế với ngài còn có các cha con cái linh tông của cha Phaolô và nhiều cha khác trong Giáo Phận.

Ngày 04/11 cũng là ngày giáo hạt Trà Kiệu tĩnh tâm, do cha Phêrô Trần Đức Cường giảng phòng. 

Trong tâm tình của tháng 11, tháng cầu nguyện cho người đã qua đời, sau Thánh Lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn phụng vụ cũng đã xuống viếng mộ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi của Giáo Phận Đà Nẵng và cùng như các linh mục đang an nghỉ trong vườn nghĩa của Giáo Xứ.

Xin mời xem một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem rất nhiều hình cỡ lớn tại đây:

 

Leave a Reply