TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Hành hương dịp Năm Thánh (1974)

Hành hương dịp Năm Thánh

Vì tình thế khó khăn, cuộc hành hương Năm Thánh của GP dự trù tổ chức vào ngày 28/4/74 tại Trà Kiệu đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên, ĐGM, các LM, Tu sĩ và giáo hữu của nhiều giáo xứ trong GP cũng đã đến Trà Kiệu vào lúc 9 giờ 30 ngày 28/4/74 để hợp dâng Thánh lễ cầu nguyện.

Tại đền Đức Mẹ Trà Kiệu, dưới bầu trời tươi mát khác thường, Thánh Lễ đồng tế đã được cử hành trọng thể, do ĐGM/GP chủ lễ, Cha TĐD và quý Cha đồng tế.

Tham dự thánh lễ, ngoài giáo hữu Trà Kiệu còn có hơn 2.000 giáo hữu thuộc các giáo xứ khác về tham dự bằng phương tiện tự túc.

Sau thánh lễ, các giáo hữu đã lũ lượt tiến lên đồi Bửu Châu để kính viếng đền Đức Mẹ, trước khi chia tay ra về.

Btt đp QN & ĐN số 38 và 39 tr. 54 1974

Leave a Reply