Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ tạ ơn của quý cha mới, 15/06/2018

Vào ngày lễ bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng: lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – 08/6/2018, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận nhà đã truyền chức linh mục cho 03 tiến chức:

  • Thầy Giuse Nguyễn Hùng, thuộc giáo xứ An Ngãi.
  • Thầy Đaminh Trần Ngọc Huy, thuộc giáo xứ Hội An.
  • Thầy Giuse Phạm Nguyên Huy, thuộc giáo xứ Thanh Bình.

Những ngày tiếp theo sau, các tân chức đã dâng Thánh lễ tạ ơn tại mỗi giáo xứ sở tại của mình. Và dĩ nhiên, đất Mẹ linh thiêng là một địa điểm không thể thiếu để quý cha mới cùng Mẹ dâng lời tạ ơn Thầy Chí Thánh của mình trong Thánh lễ sáng nay – 15/6/2018.

Xin được chia sẻ vài tấm ảnh để mọi người cùng hiệp thông với quý cha mới và xin được mượn lời Kinh Thánh trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô cầu chúc cho quý tân linh mục: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô… Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên…” (1 Pr 2,4-5 và 5,2-3).

Leave a Reply