TTTM Trà Kiệu

Trà Kiệu với “24 Giờ Cho Chúa” năm 2015

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay năm 2015 về việc thực hiện sáng kiến “24 giờ cho Chúa”, cùng với toàn thể Giáo phận, giáo xứ Trà Kiệu tổ chức Chầu Thánh Thể theo chủ đề “Anh em hãy vững lòng” (Gc 5,8) cùng với ý cầu nguyện “cho kẻ có tội được ăn năn trở lại” trong 02 ngày 13 – 14/3/2015.

Sau khi gẫm 14 chặng đàng Thánh Giá do giới Hiền Mẫu phụ trách và kết thúc Thánh lễ chiều thứ 6, cha quản xứ Gioan Nguyễn Văn Hoàng đã đặt Mình Thánh Chúa để bắt đầu “24 giờ cho Chúa”.

 

Các giờ chầu được chia cho các ban ngành, đoàn thể trong giáo xứ:

  

 

 

 

 

Đầu tiên là Liên minh Thánh Tâm

 

 

 

 Tiếp đến là Giáo lý viên và thiếu nhi:

 

 

 

 

Và lần lượt tiếp theo nữa là Phan Sinh:

 

 

 

 Legio:

 

 

Giáo khóm Đông:

 

 

Giáo khóm Tây: 

 

 

 Giáo khóm Nam:

 

 

 

 Giáo khóm Bắc:

 

 

 

Giáo họ Lộc Đông, Phú Nham và Chiêm Sơn:

 

 

 Lòng Thương Xót Chúa:

 

 

 

 Ban đọc sách và Ban lễ sinh:

 

 

 Giới Lão Ông

 

 

  

 

 Giới Lão Bà:

 

 

  

 

 Giới Hiền mẫu

 

 

 

Ca đoàn Tử Đạo, Truyền Tin, Cecilia và Teresa:

 

 

 Và kết thúc với Thánh lễ cùng Mẹ Trà Kiệu trên đồi Bửu Châu: 

 

 

 

 

 

 

 

Ước mong “24 giờ cho Chúa” mà mỗi cá nhân, tập thể, gia đình, cộng đoàn… đã hy sinh dâng lên Chúa trong 24 giờ qua, chạm được đến Trái Tim Đầy Yêu Thương của Chúa, nhờ đó ơn Chúa có thể tuôn đổ xuống trên mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ban ngành, đoàn thể… hầu giáo xứ chúng con luôn được Chúa ở cùng, hướng dẫn, bảo ban trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động; từ đó mỗi người trong giáo xứ ngày càng đạo đức hơn và cùng hiệp nhất xây dựng giáo xứ phát triển thịnh vượng trong Tình Yêu của Chúa và Mẹ Maria. Amen.

 

E.H

Trà Kiệu, 14/3/2015

 

Xin mời xem hình dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply