Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 14 – 21/4/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

  (Chúa Nhật, 14/4 – Chúa Nhật, 21/4/2019)

I. PHỤNG VỤ

1. Chúa Nhật hôm nay, 14/4/2019, Giáo xứ Trà Kiệu chúng ta chầu lượt, chầu thay cho giáo phận. Xin quý ông bà giữ đúng phiên chầu của đơn vị mà giáo xứ đã phân chia.

2. Chúng ta đã chính thức bước vào Tuần Thánh đỉnh cao là Tam Nhật Thánh. Anh chị em lưu ý và nhắc nhở nhau tham dự đầy đủ trọn vẹn các cử hành trong các ngày này:

+ Sáng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh: 04 giờ 30’: ngắm đèn

+ Sáng thứ năm, Lễ Dầu tại nhà thờ Chính Tòa lúc 05 giờ 30

+ Chiều thứ năm:

  • Tại nhà thờ Chính: 17 giờ cử hành Lễ Tiệc Ly. Sau đó, Chầu Mình Thánh cho đến nửa đêm theo đơn vị đã phân chia.
  • Chiêm Sơn: 18 giờ cử hành Lễ Tiệc Ly. Sau đó, Chầu Mình Thánh cho đến nửa đêm theo đơn vị đã phân chia.

+ Chiều thứ sáu:

  • 16 giờ 30’, đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại Đàng Thánh Giá NT Núi. Sau đó Suy tôn Thánh Giá và hiệp lễ tại Linh Đài Mẹ. Hôn chân sau suy tôn Thánh Giá chỉ có quý Cha, Quý Soeurs, HĐMV cà các ban đại diện. Sau cử hành Thánh Giá sẽ đem về và đặt tại nhà thờ Chính anh chị em tiếp tục hôn chân cho đến trưa thứ bảy.
  • Tại Chiêm Sơn, 17 giờ đi Đàng Thánh Giá, sau đó hiệp lễ.

+ Tối Thứ Bảy, 19 giờ 30’, đêm Vọng Phục Sinh tại khán đài Nhà thờ Chính và Chiêm Sơn.

+ Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, lễ 06 giờ, tại khán đài nhà thờ Chính và Chiêm Sơn (chỉ có 01 lễ); 09 giờ tại Phú Nhuận và La Tháp . 

II. SINH HOẠT

1. Tiền quả ngày thứ Sáu Tuần Thánh gửi về quỹ BAXH HĐGM Việt Nam. Vì tinh thần mùa Chay và sự hiệp thông trong Giáo Hội, xin anh chị em rộng tay.

2. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Một người/ Phái Nam: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một người/ Phái Đông: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một người/ Phú Nham: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một người/ Phái Bắc: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 13 tháng 4 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply