Trà Kiệu Foundation

THÔNG BÁO: PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC TRAKIEU FOUNDATION

 

THÔNG BÁO

    v/v PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC TRAKIEU FOUNDATION

Gởi các em SVCG.TK, được nhận học bổng của Trakieu Foundation.

 

Học bổng khuyến học Trakieu Foundation lần thứ 12 (niên học 2012-2013), sẽ được trao cho các em vào sáng ngày Mồng Bốn Tết (Quý Tỵ), tức ngày 13-2-2013, tại Đền Mẹ Bửu Châu (nhà thờ núi).

Yêu cầu các em được nhận học bổng kỳ này phải có mặt để ký nhận học bổng. Những em nào không đến nhận thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho quỷ khuyến học, để trao cho những em khác. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Nhân dịp này, chúng tôi xin mời các em cựu SV đã từng nhận học bổng những niên khóa trước, đến dự Thánh lễ cùng các em SV.

 

      CHƯƠNG TRÌNH

  8 giờ 00  : Tâp trung

  8 giờ 30  : Tập hát, chuẩn bị Thánh lễ

  9 giờ 00  : Thánh lễ do Cha Quản xứ chủ tế, để cầu nguyện cho quý Ân nhân và SVCG.TK

  10 giờ 00  : Phát học bổng

 

Ghi chú : Mồng Bốn Tết năm nay nhằm ngày thứ tư lễ tro, ăn chay và kiêng thịt, nên không có bánh trái gì.

 

                                             Trà Kiệu, ngày 20 tháng 01 năm 2013

 

                                                     TM. Ban Điều Hành

                                                             (đã ký)

                                                    J.M. Phạm Cảnh Đáng

Leave a Reply