Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Rao Điều Tra Các Ứng Viên Trước Khi Chịu Chức Phó Tế

THÔNG BÁO

(Số 01/T12.2020)

 V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC PHÓ TẾ

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận,

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Phó tế cho các Thầy có tên dưới đây, vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 01 năm 2021, ngày kỷ niệm thành lập Giáo phận Đà Nẵng:

1- Thầy Phêrô Nguyễn Quí Khôi 

Thuộc Giáo xứ Phú Hương – Hiện đang thực tập mục vụ tại Tòa Giám Mục

2- Thầy Ambrôsiô Nguyễn Quang Minh

Thuộc Giáo xứ Trà Kiệu – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Thuận Yên

3 – Thầy Giacôbê Hứa Thanh Thịnh

Thuộc Giáo xứ Hà Lam – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Trà Kiệu.

4 – Thầy Antôn Võ Ngọc Vĩnh

Thuộc Giáo xứ Hòa Lâm  – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Tam Kỳ.

5- Tu sĩ Antôn Claret M. Trần Văn Giang

Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc  – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Chính Tòa.

6- Tu sĩ Đôminicô M. Nguyễn Văn Hiển

Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Phước Tường.

7 – Tu sĩ Martinô Porres M. Phan Văn Luận

Thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc – Hiện đang thực tập mục vụ tại Gx. Hòa Khánh.

Chiếu theo Giáo Luật 1983, điều 1051, triệt 2, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức. Chính vì thế, xin quý Cha quản xứ, quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra 03 tuần, trong các Thánh lễ Chúa Nhật : 20/12 ; 27/12 năm 2020 và 03/01 năm 2021.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Phó tế, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

Xin chân thành cám ơn quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Văn phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

(nguồn: giaophandanang.org)

Leave a Reply