Tin Tức

Thư Công Bố Các Ứng Viên Chịu Chức Phó Tế của Giáo Phận Đà Nẵng 2014

BBT: “Chúng tôi vui mừng thông báo cho Quý Cha và Anh Chị Em, GP ĐN chúng ta năm nay có 07 chủng sinh đã mãn Đại Chủng Viện Huế từ đầu hè 2014, hiện đang thực tập mục vụ tại các giáo xứ, và chúng tôi dự định phong chức Phó tế cho các Thầy vào đầu năm 2015”. Trong đó có Thầy F.X Lê Đông Nhật đang giúp xứ Trà Kiệu và Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng là người con của Giáo Xứ Trà Kiệu, đang giúp xứ Chính Toà Đà Nẵng, xin hiệp ý cầu nguyện cho quý Thầy.

 

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply