Về Chúng Tôi

Về Chúng Tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Các con chớ lo, này Mẹ con đây

 

Chúng tôi là ai?

TraKieu.net do một số anh em con cái Đức Mẹ Trà Kiệu thiện tâm thiện chí tự nguyện đứng ra thực hiện.

 

Tôn chỉ:

TraKieu.net phải hoàn toàn có tính cách xây dựng Đất Mẹ Trà Kiệu trong tinh thần yêu thương, chia sẻ, tuyệt đối không bè nhóm, không đả kích, không khích bác, không mưu đồ xấu, và phi chính trị.

 

Mục đích:

TraKieu.net là nơi liên kết và giữ gìn Tình Đồng Hương Trà Kiệu, tại quê nhà cũng như Trà Kiệu ly hương, qua sự trao đổi thông tin thông báo, cũng như chia sẻ với nhau về những tâm tư nguyện vọng nhằm xây dựng Quê Hương Trà Kiệu ngày càng thăng tiến hơn.

Đồng thời TraKieu.net cũng sẽ cố gắng sưu tìm những tư liệu lịch sử của quê hương, của Ông Cha ngày trước, của Giáo Xứ, của Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu… để lưu lại cho con cháu về sau.

 

Định hướng gần (2012-2017):

– Ổn định trang nhà TraKieu.net về mặt giao diện và các chuyên mục

– Hình thành đội ngũ cộng tác viên

– Xây dựng đội ngũ cốt cán cho trang nhà TraKieu.net

Leave a Reply