Trên Vấn Đề Hướng Nghiệp

Số 1.5 Tiêu Chuẩn của Thế Gian hay Cạm Bẫy Cứu Độ

I. Giới thiệu: Sắp bước vào Mùa Vọng- nghĩa là chuẩn bị đón chờ Chúa Giáng sinh, vậy câu hỏi đặt ra là Chúa Giêsu xuống thế làm người mang đến cho nhân loại điều gì? Nếu không được phép trả lời “đó là vấn đề đức tin”, thì phần đông chúng ta không biết phải […]