Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Gẫm đàng Thánh Giá, thứ 6 đầu tháng 3/2019

Như cha quản xứ Gioan và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã thông báo: bắt đầu từ đầu tháng 3/2019 cho đến hết mùa Chay Thánh 2019, Thánh lễ sáng thứ 6 hàng tuần tại nhà thờ Núi sẽ dời về nhà thờ Chính để mỗi chiều thứ 6, lúc 16h30 sẽ gẫm đàng Thánh Giá dưới linh đài Bửu Châu, sau đó sẽ hiệp dâng Thánh lễ tại đồi Canvê.

Và đúng hẹn, chiều hôm nay – 16h30, thứ 6 đầu tháng 3/2019, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng nhau tề tựu nơi quảng trường khang trang đang được hoàn thiện dưới linh đài Bửu Châu để gẫm đàng Thánh Giá và cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho nhân loại, cũng như nghiệm lại Tình Yêu Chúa dành cho xứ Trà qua bàn tay Mẹ Trà Kiệu năm nào. Những lời kinh nguyện, những khúc ca được xướng lên từ người già cho đến trẻ em, từ người khỏe mạnh cho đến người khiếm khuyết, từ các đấng bậc tu trì cho đến giáo dân…, tất cả đều chứa đựng tâm tình tạ ơn và sám hối vì những lỗi lầm của mình đã xúc phạm đến Lòng Thương Xót Chúa.

Sau khi ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá, cộng đoàn phụng vụ cùng quây quần bên cha Giuse nơi chân đồi Canvê để hiệp dâng Thánh lễ. Bên cạnh những tâm tình ở trên, ước mong với việc siêng năng thực hành việc đạo đức tốt đẹp này nơi đoàn con xứ Mẹ, Chúa sẽ ban cho mỗi người những điều Ngài đã hứa cùng sư huynh Estanislao (1903-1927) là một tu sĩ thánh thiện qua đời tháng 3, 1927, người đã tiếp nhận nhiều thông điệp trong đó có những lời Chúa hứa cho những ai siêng năng đi đàng Thánh Giá:

1. Ta ban cho bất cứ sự gì xin Ta với đức tin khi viếng Đàng Thánh Giá.

2. Ta hứa sự sống đời đời cho những ai thỉnh thoảng viếng Đàng Thánh Giá.

3. Ta sẽ đi theo họ khắp nơi trong đời và giúp đỡ họ, nhất là trong giờ chết.

4. Tội lỗi họ dù nhiều hơn cỏ ngoài đồng hay cát dưới biển, Ta sẽ lấy Đàng Thánh Giá mà quét đi hết. (điều này không loại bỏ việc cần thiết phải đi xưng tội)

5. Ai năng đi Đàng Thánh Giá sẽ được vinh hiển đặc biệt trên trời.

6. Nếu họ phải xuống luyện ngục. Ta sẽ cho họ ra khỏi đó ngày thứ Ba hoặc thứ Sáu sau khi chết.

7. Ta sẽ chúc phúc cho họ mọi chặng Đàng Thánh Giá và sự chúc lành của Ta sẽ đi theo họ khắp nơi và sau khi chết trên thiên đàng cho đến đời đời.

8. Khi họ gần chết, Ta sẽ không cho phép quỷ cám dỗ họ. Ta sẽ cho họ bình an, an nghỉ trong tay Ta.

9. Nếu họ đi Đàng Thánh Giá với lòng yêu mến thật sự, Ta sẽ khiến mỗi chặng đàng là một chén Thánh và Ta đổ ơn Ta vào đó cho họ một cách hoan hỉ.

10. Ta sẽ đặt Mắt Ta trên những ai đi Đàng Thánh Giá. Tay Ta luôn rộng mở để sẵn sàng che chở họ.

11. Như Ta đã bị đóng đinh vào Thánh Giá, thì Ta cũng luôn ở với những ai tôn kính Ta bằng cách siêng năng đi Đàng Thánh Giá.

12. Họ không cách nào rời khỏi Ta vì Ta sẽ ban ơn cho họ không bao giờ phạm một tội trọng nào nữa.

13. Khi họ chết, Ta sẽ tới an ủi họ bằng sự hiện diện của Ta, và Chúng Ta sẽ cùng đi về trời. Sự chết sẽ êm ái với những ai trong đời tôn kính Ta bằng cách đi Đàng Thánh Giá.

14. Linh hồn Ta sẽ là nơi trú ẩn bảo vệ họ, và sẽ luôn giúp đỡ họ bất cứ lúc nào họ kêu cầu đến Ta.

Trà Kiệu, 01/3/2019

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply